Zgodovina

Spomladi leta 1993 sva se Anton Košenina in Stane Cotman odločila, da bi v KS Jarše-Rodica ustanovila Kulturno društvo. Ker sva bila oba že “zastrupljena” s kulturo sva vedela, da brez zborovodje ni zbora, brez režiserja pa ni igre. Iskala sva dirigenta in se dogovorila s Tomažem Pirnatom, da nas bo poizkušal pripraviti do petja. Potem pa na registracijo društva. Napisala sva statut, dobila 16 podpisnikov. Za logotip pa sva prosila g. Antona Bendo in smiselna poteza je bila pentlja, ki povezuje vse zaselke naše KS.

Napočil je čas občnega zbora, ki je bil 3.9.1993. Na njem so nam zapeli in nam dali korajžo oktet Bratov Pirnat. Začeli smo s pevskimi vajami v Gasilnem domu. KS pa nam je pomagala za 30.000 kupiti star pianino. Petje se je začelo in prvi nastop je bil že oktobra. Začela sva razmišljati o režiserju in dobila sva g. Evstahija Modra, kateremu življenjski cilj je bil postaviti na oder igro Naše mesto. Uspela je z 17. ponovitvami. Vaje so bile na Močilniku in vsak večer se je 18 krajanov vozilo v Dob na vaje. Društvo je začelo z organizacijo najboljših vokalnih skupin. Biser vokala so bili in ostajajo Slovenski oktet, ki nam je zapel v Grobeljski cerkvi že 15.10.1993.

Začeli smo tudi s krajevnim glasilom Pib’č kateri je imel zelo dober odziv med krajani. Presenetil nas je nekdanji g. nadškof, ki je naš list prebiral v Rimu. Nekaj časa je delovala tudi folklorna skupina. Začeli smo z belokranjskimi plesi in bili zelo odmevni.

Tudi slikarstvo in razstave so ena od naših dejavnosti – organiziramo Extempore in razstave.

Poznajo pa nas tudi po vinskih trgatvah, s katerimi smo z izkupičkom opremili naš kulturni dom, kateri pa je bil do leta 1995 ključavničarska delavnica. Danes pa je to hram kulture vreden tega imena.